Et rådgivende ingeniørfirma
for bygg- og eiendomsbransjen

God byggeteknisk rådgivning krever overblikk og en helhetligforståelse for fast eiendom. Hos oss finner du sivilingeniører og byggmestere med tilleggsutdanning som takstmenn. Vi har solid kunnskap om både tekniske og økonomiske aspekter ved fast eiendom, og bistår våre kunder gjennom hele livssyklusen til eiendommen.

Planlegging

God planlegging er halve jobben.

Hva er tomten verdt? Hvilken merverdi kan skapes gjennom omregulering? Hvilke rekkefølgekrav kan myndighetene knytte til utviklingsprosjektet? Hvor mye koster byggeprosjektet? Hvilken entrepriseform bør velges? Vi gir råd før kontrakter inngås og planlegger gjennomføringen før arbeidet utføres.

Anskaffelser og entreprisekontrakter
Mulighetsstudier
Prosjektkalkyler
Utbyggingsavtaler
Reguleringsplaner
Verdivurdering av tomter
Eiendomsutvikling
Overtakelsesforretning
Uavhengig kontroll
Byggelånskontroll
Prosjektledelse
Byggeledelse
SHA-koordinator
Byggherreombud
Byggeteknisk prosjektledelse
Ledelse av eiendomsselskaper

Byggeprosjekt

Vi er byggherrens rådgiver i forbindelse med gjennomføring av byggeprosjekter.

Vår rolle varierer basert på valgt entrepriseform. Vårt arbeid omfatter som regel kontroll av entreprenørens arbeid sett opp mot kontrakt, med fokus på økonomi, fremdrift, kvalitet og dokumentasjon.

Eiendomsforvaltning

Verdioptimalisert vedlikehold og rettidig rehabilitering er helt avgjørende for eiers avkastning.

I tillegg er eiendomsselskaper og sameier underlagt internkontrollforskriften som stiller krav til systematisk HMS-arbeid.

Mer enn halvparten av vår omsetning er knyttet til tiltak på eksisterende bygg. Vi kombinerer byggfaglig kompetanse og økonomiske vurderinger for å hjelpe våre kunder med å ivareta sine eiendomsverdier.

Rehabilitering og ombygging
Tilstandsanalyser / teknisk dd
1-års kontroll
Oppfølgning av reklamasjon
Skjønn
Skadetaksering
Verditaksering
Internkontroll
Eiendomsforvaltning

Noen utvalgte prosjekter

Gjennom vår erfaring med alle type prosjekter har vi opparbeidet oss en portefølje vi er stolte av.

Fri Sikt Volsdalsberga
Fri Sikt Volsdalsberga

Boligprosjekt med 159 leiligheter. Ferdigstilles 2020 - 2023. Kunne du tenke deg å bo her så kan du ta kontakt med Christian Young.

Prosjektledelse
Byggherreombud
SHA-koordinator
Sjursåkeren
Sjursåkeren

Leilighetsbygg med 33 leiligheter. Ferdigstilt i 2018.

Prosjektledelse
Byggherreombud
SHA-koordinator
Uavhengig kontroll

Dette er Young

I en tid der byggeprosjekters kompleksitet øker og de som jobber i byggebransjen blir stadig mer spesialiserte, er det økende behov for personer som ser helheten og har overblikk.

Gjennom bred og variert erfaring og et brennende engasjement for bedre bygg, bidrar vi til lønnsomme prosjekter for våre kunder. I tillegg er vi opptatt av å påvirke bransjen til lavere miljøbelastning og økt arkitektonisk kvalitet.

Karriere i Young?

Se ledige stillinger for mer info.

Henning Gartz
Byggmester og takstingeniør
Mer om Henning
Henning
Henning har fra 2005 til 2021 drevet firmaet Byggmester Henning Gartz. Først som utførende fram til 2014 og deretter primært som takstmann. Henning jobber i dag med tilstandsanalyse og verdivurdering av boliger, skadetakst og skjønn, uavhengig kontroll og byggelånskontroll.
Christian Young
Sivilingeniør og takstmann
Mer om Christian
Christian
Utdannet sivilingeniør i konstruksjonsteknikk (1996) og takstmann (2007). RIF-godkjent rådgiver for fagområdene prosjektadministrasjon og taksering. Christian er leder for boligutvikling i Ulsmo Eiendom. I tillegg utfører han skadetaksering og verditaksering av tomter og næringseiendom.
Olav Ulstein
Prosjektleder og takstingeniør
Mer om Olav
Olav
Olav har fra 2005 til 2020 drevet byggefirma med spesialisering på arkitekttegnede eneboliger. De fleste eneboligene ble utført i totalentreprise. Olav jobber i hovedsak med byggeledelse og skadetaksering.
Patrick Young
Sivilingeniør og takstmann
Mer om Patrick
Patrick
Utdannet sivilingeniør (1969), bedriftsøkonom fra BI (1973) og takstmann (1979). RIF-godkjent rådgiver for fagområdene prosjektadministrasjon og taksering. Patrick jobber i hovedsak med byggeledelse, skadetaksering og verditaksering av næringseiendom.
Sondre Stornes
Byggmester og takstingeniør
Mer om Sondre
Sondre
Sondre er byggmester med 12 års erfaring som tømrer. Han har jobbet med oppføring av eneboliger og har også de seneste årene jobbet som utførende i forsikringskadebransjen. Sondre jobber hovedsaklig med skadetaksering.
Ulrik Halkjelsvik Valbø
Byggingeniør
Mer om Ulrik
Ulrik